Tel. +372 444 8460 - E-mail info@adremparnu.ee

TOETUSED

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

 

AS Adrem Pärnu sai 2019.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 18.01.2019 kuni 30.06.2019 ellu projekt AS Adrem Pärnu detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Adrem Pärnu viib projekti raames läbi oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailne auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.